Courses Norway

Temakveld – Endodonti med S1 – Onsdag 3. April Sandvika

Skal filene rotere eller reciprokere, hvilken teknikk fungerer best? Går det virkelig ann å rotbehandle en kanal med bare én fil? Prøv selv!

Information